Rezerwacja

Rezerwacja miejsc na koncercie w Gdyni.

Bezpłatnej rezerwacji miejsc na koncercie w Gdyni można dokonać:
osobiście w Klubie Marynarki Wojennej;
przez internet.


Instrukcja rezerwacji miejsc przez internet

1)W celu dokonania rezerwacji prosimy nacisnąć przycisk "Book Now" znajdujący się u dołu ekranu.

2)Proszę wybrać ilość miejsc do zarezerwowania oraz potwierdzić przyciskiem "next" znajdującym się u dołu ekranu.

3)Proszę wskazać miejsca do zarezerwowania na planie sali i potwierdzić przyciskiem "next znajdującym się u dołu ekranu. Miejsca dostępne oznaczone są białym kolorem oraz numerem. Miejsca zaznaczone na szaro są niedostępne, natomiast miejsca oznaczone kolorem zielonym to Państwa wybór.

4)Proszę sprawdzić zgodność rezerwacji z Państwa wyborem, zaznaczyć opcję "CASH: In-house payment by cash" i nacisnąć przycisk "checkout" znajdujący się u dołu ekranu.

5)W górnym polu proszę wprowadzić swój adres email, a w dolnym kod pocztowy miejsca zamieszkania. Następnie proszę nacisnąć przycisk "find my address" znajdujący się po prawej stronie od formularza.

6)W pierwszym polu formularza należy wybrać tytuł, przy czym Mrs to Pani, Mr to Pan. W polu "First Name" należy wprowadzić swoje imię, w polu "Last Name" swoje nazwisko, w polu "Address" swój adres zamieszkania (przy czym należy zapełnić minimum 2 linijki), w polu "country" kraj zamieszkania, w polu "Postal/Zip code" swój kod pocztowy, w polu "Contact Telephone" swój numer telefonu (pole nieobowiązkowe), w polu "Email Address" swój adres email. Zaznaczając pierwszy kwadracik zgadzają się Państwo na otrzymywanie dodatkowych informacji o koncercie poprzez mail, natomiast w drugim zgadzają się Państwo na otrzymywanie informacji o innych koncertach w obiekcie zainteresowania. Pole "How did you hear about this event?" to pytanie w jaki sposób dowiedzieli się Państwo o naszym wydarzeniu. Proszę wybrać opcję "Website", czyli strona internetowa. Po sprawdzeniu poprawności informacji proszę nacisnąć przycisk "book places" znajdujący się na dole strony.

7)Rezerwacja została dokonana. Proszę kliknąć przycisk "print e-ticket", znajdujący się u dołu ekranu w celu wydrukowania rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji zostanie wysłane do Państwa także za pomocą poczty email.

8)Zapraszamy po odbiór biletów na 30 minut przed koncertem. Wydrukowane potwierdzenie rezerwacji proszę przedstawić przy odbiorze biletu.